Przyczyny i skutki bezrobocia

Bezrobocie to bardzo ważna kwestia. Jest to jedna z głównych przyczyn problemów społecznych, takich jak ubóstwo, przestępczość, napięcia społeczne i tak dalej.

Musimy poznać przyczyny bezrobocia w naszym społeczeństwie. Aby to zrobić, musimy wiedzieć, jakie czynniki są za to odpowiedzialne i jak wpływają na życie ludzi. Możemy również wykorzystać dane statystyczne do zrozumienia przyczyn i skutków bezrobocia.

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia jest miarą liczby osób, które nie pracują lub aktywnie poszukują pracy. Stopa bezrobocia może się znacznie różnić z roku na rok, w zależności od gospodarki i innych czynników.

Bezrobotni

Nie powinniśmy myśleć o tych bezrobotnych jako o leniwych lub niewykształconych, ale raczej jako o tych, którzy po prostu stracili pracę z różnych powodów, takich jak redukcja etatów, redukcja zatrudnienia, outsourcing lub automatyzacja. Nadal szukają możliwości zatrudnienia i będą w stanie je znaleźć, jeśli dostarczymy im odpowiednich informacji na temat ich umiejętności i możliwości zawodowych.

Najprościej mówiąc bezrobotni to osoby, które nie mają pracy a są w wieku produkcyjnym i są w trakcie jej poszukiwania. Wiek produkcyjny u mężczyzny określa się od 18 do 64 lat a u kobiety od 18 do 59 lat.

Przyczyny bezrobocia

Wiele osób jest bezrobotnych, ponieważ nie mają umiejętności ani odpowiedniego wykształcenia, aby znaleźć pracę. Niektórzy ludzie mogą mieć zbyt wysokie kwalifikacje do pracy, ale nie mogą jej dostać, ponieważ nie mają odpowiednich umiejętności.

Niektórzy ludzie mogą nie chcieć pracować w określonej branży, i nie podejmują zatrudnienia.

Niektórzy ludzie po prostu nie lubią swojej pracy lub zarabiają zbyt mało i odchodzą, stając się na jakiś czas bezrobotnymi.

bezrobocie

Skutki bezrobocia

Skutki bezrobocia mogą być odczuwalne przez wszystkich. Wpływa na gospodarkę, społeczeństwo i jakość życia. Osoby bezrobotne są często bardziej narażone na ryzyko i zagrożenia. Jest mniej prawdopodobne, że będą mogli sobie pozwolić na podstawowe potrzeby, takie jak jedzenie, schronienie, odzież i edukacja dla swoich dzieci.

Polityki, które wspierają i zachęcają do zatrudnienia, powinny zostać wprowadzone w życie, zanim zastanowimy się, jakie polityki należy wdrożyć, aby poradzić sobie z bezrobociem. Rząd powinien zapewnić jedną pracę lub kilka miejsc pracy jako zachętę dla osób bezrobotnych, aby nie popadali w głębsze kłopoty lub nie stali się bardziej podatni na problemy społeczne w przyszłości.

Dodaj komentarz